Befolkningen på Lolland og Falster

Indsendt af lars den søn, 08/20/2017 - 23:02

Øerne Lolland og Falster er relativt tyndt befolkede områder. Der har de seneste år været en negativ befolkningsudvikling især i Lolland kommune. I følgende tabel kan du se befolkningstallene for de to Kommuner.

År Lolland Guldborgsund
2017 42285 61257
2016 42638 60979
2015 43528 60829
2014 44436 61007

 

 

 

 

 

Som det kan ses af tabellen er antallet af personer i Lolland kommune faldet en anelse, mens der i Guldborgsund kommune har været en svag stigning.